0

Košík

Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom www.ellusion.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: ELLUSION s.r.o, Andreja Hlinku 3692/35, 917 01 Trnava. IČO: 46064281, DIČ:2023212147. Spoloćnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.27079/T.

Kupujúcim je: spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Každý návštevník internetového obchodu má možnosť využívať Nákupný košík. Ten umožňuje ukladať položky v tzv. dočasnom košíku. Ak sa kupujúci rozhodne nákup ukončiť, tak si zvolí možnosť pokladňa, a krok po kroku sa dostane až po potvrdenie objednávky. Po doručení objednávky kupujúcemu bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje. Akonáhle nový, či neprihlásený zákazník opustí obchod, bude obsah košíka vyprázdnený.

Rovnako objednávku kupujúci môže odoslať emailom či telefonicky čo sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webovej stránke www.ellusion.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

Platba za tovar

Dodanie tovaru

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný. Doba dodania sa vždy mení aj podľa dostupnosti tovaru a v závislosti od toho či je objednaný hotový produkt alebo produkt na mieru. Produkt na mieru si vyžaduje viac času o čom je však kupujúci oboznámený. Všeobecne tovar, ktorý je skladom odosielame maximálne do 3 dní.

Ceny tovaru

Ceny tovaru na webovej stránke www.ellusion.sk sú konečné, vrátane všetkých daní. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v podmienkach nižšie ako aj v komunikácii medzi kupujúcim a spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy, v ktorej kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Cena tovaru sa môže líšiť iba s použitím platného zľavového kódu.